NORDISK KONFERANSE FOR RETORIKkFORSKNING

Days
Hours
Minutes
Seconds

Aktuelt

Humor som sosial handling

John Magnus Dahl, du har nylig disputert med avhandlingen Voices on the Border: Comedy and Immigration in the Scandinavian Public Spheres, der du anlegger et retorikkfaglig blikk på hvordan humor har blitt brukt i innvandringsdebatter i skandinaviske offentligheter. Hvordan kom du på tanken om å forfølge et slikt tema? Doktorarbeidet mitt har hele tiden vært koblet på Scanpub-prosjektet ved Universitetet i Bergen, som skulle studere innvandringsspørsmålet i skandinaviske offentligheter fra 1970 til 2015. I utgangspunktet så prosjektet for seg at noen skulle ta for seg innvandring innenfor film og tv, men det var samtidig åpenbart at «film og tv» var

Les hele »

Andre notiser

Intervju med Johan Tønnesson

  Johan Tønnesson, du vant nylig Universitetet i Oslos undervisningspris, blant annet for innsatsen på et bachelorprogram du selv har etablert, i Klart språk. Kan

Interview med Marcia Allison

Interview med Marcia Allison, nytiltrådt adjunkt ved Aarhus Universitet Interview og oversættelse v. Esben Bjerggaard Nielsen EBN: Marcia Allison, du er for nyligt blevet ansat

Bokslipp 2 dummy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

Afthonios Progymnasmata 2:a upplagan

Progymnasmata: Afthonios’ retoriska övningar översatta och kommenterade av Anders Eriksson Ända sedan antiken har man i de västerländska skolorna övat sin framställningsförmåga med hjälp av

Arrangementer

Relevant