Bokslipp 2 dummy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Doktorarbeidet mitt har hele tiden vært koblet på Scanpub-prosjektet ved Universitetet i Bergen, som skulle studere innvandringsspørsmålet i skandinaviske offentligheter fra 1970 til 2015. I utgangspunktet så prosjektet for seg at noen skulle ta for seg innvandring innenfor film og tv, men det var samtidig åpenbart at «film og tv» var altfor stort for et doktorgradsprosjekt. Jeg vurderte derfor to muligheter: Krim eller tv-humor, og jeg landet på det siste, for jeg syntes det virket mest interessant å jobbe med. Så det begynte som et forsøk på å snevre inn med en konkret sjanger. I tillegg var det slik at det fantes mye forskning på «ethnic humor» eller «racial humor» fra andre land, men veldig lite fra Skandinavia. Og det var vel faktisk ingenting som var gjort fra et retorisk perspektiv.

Nettopp. Kan du ikke fortelle litt om hva denne humorforskningen sier?

Jo, kort fortalt finnes det to ulike grener i denne forskningen, som jeg liker å kalle henholdsvis «humoroptimister» og «humoralarmister». De siste mener at etnisk humor først og fremst er en måte å befeste fordommer på, at humor bidrar til å gi carte blanche til stereotypier og rasistiske utsagn. De første mener omtrent det motsatte, nemlig at humor kan bryte ned etniske skiller og forskjeller, fordi den jo tuller med etnisitet og rase, og at den derigjennom bidrar til meta-bevissthet og diskusjon om etnisitet og rase. Disse to grenene kjenner nok til hverandre, men de har ikke så mye med hverandre å gjøre, og det er til dels store teoretiske forskjeller mellom dem, når det gjelder hva humor er og hva kommunikasjon er, og så videre. Så de blir nok aldri helt enige. For min egen del, bestemte jeg meg tidlig for at jeg ikke ville plassere meg i den ene eller andre leiren, men at jeg isteden ville søke etter en mellomposisjon, og her passet retorikken godt, men sin betoning av det situasjonelle og handlingsorienterte. 

Ja, si gjerne litt mer om hva du har bidratt med i din avhandling?

Det første jeg har funnet er at denne typen humor i Skandinavia stort sett er veldig pro-innvandring, på en eller annen måte. Jeg har argumentert for at etnisk humor her kan ses som en form for grensearbeid, som av og til bygger grenser, mens de andre ganger bryter dem ned. Humoren er aldri ekskluderende overfor innvandringsbefolkningen, så når de bygger grenser er det overfor høyrekrefter, eksempelvis Sverigedemokratarna i Sverige og Fremskrittspartiet i Norge. Mens det tydeligste eksemplet på at humoren vil bryte ned grenser er kanskje den laget av og med innvandrere.

Skjønner. Eller i alle fall litt. Men kan du ikke si noe mer om når og hvordan humoren bygger grenser og når den bryter dem ned?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Dette gir mening. Men hva så med resepsjonen? Gitt eksemplene du nevner, er det jo åpenbart at ulike publikum ofte tolker tilfeller av humor svært ulikt?

Del:

Andre innlegg

Intervju med Johan Tønnesson

  Johan Tønnesson, du vant nylig Universitetet i Oslos undervisningspris, blant annet for innsatsen på et bachelorprogram du selv har

Interview med Marcia Allison

Interview med Marcia Allison, nytiltrådt adjunkt ved Aarhus Universitet Interview og oversættelse v. Esben Bjerggaard Nielsen EBN: Marcia Allison, du

Afthonios Progymnasmata 2:a upplagan

Progymnasmata: Afthonios’ retoriska övningar översatta och kommenterade av Anders Eriksson Ända sedan antiken har man i de västerländska skolorna övat

Intervju med John Magnus Dahl

John Magnus Dahl, du har nylig disputert med avhandlingen Voices on the Border: Comedy and Immigration in the Scandinavian Public