Intervju

Intervju med Johan Tønnesson

  Johan Tønnesson, du vant nylig Universitetet i Oslos undervisningspris, blant annet for innsatsen på et bachelorprogram du selv har etablert, i Klart språk. Kan

Interview med Marcia Allison

Interview med Marcia Allison, nytiltrådt adjunkt ved Aarhus Universitet Interview og oversættelse v. Esben Bjerggaard Nielsen EBN: Marcia Allison, du er for nyligt blevet ansat

Intervju med John Magnus Dahl

John Magnus Dahl, du har nylig disputert med avhandlingen Voices on the Border: Comedy and Immigration in the Scandinavian Public Spheres, der du anlegger et

Humor som sosial handling

John Magnus Dahl, du har nylig disputert med avhandlingen Voices on the Border: Comedy and Immigration in the Scandinavian Public Spheres, der du anlegger et

Arkiv